- Borang Aduan Dan Maklum Balas Pelanggan.

- Borang-borang berikut boleh dimuat turun oleh ibu bapa/penjaga: 

1) Borang pulang bermalam.

2) Borang kebenaran menyertai aktiviti maktab (Lampiran F) : 
Borang Kebenaran (versi PDF)

  (Borang tersebut boleh di faks ke 06-5291 915)