Borang-borang berikut boleh dimuat turun oleh ibu bapa/penjaga: 

- Borang pulang bermalam :  Borang Pulang Bermalam
- Borang kebenaran menyertai aktiviti maktab (Lampiran F) : 

 

 Mohon isi borang tersebut dan faks ke 06-5291 915.