Visi

MRSM Tun Ghafar Baba berusaha menjadi peneraju kecemerlangan dalam bidang akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah yang berteraskan nilai saintifik, independen, kreatif, keusahawanan dan patriotik.

 

Misi

Dalam usaha mencapai kecemerlangan berganda MRSM Tun Ghafar Baba akan :-

1. Memastikan prasarana fizikal, perkhidmatan dan persekitaran yang berkualiti. 

2. Menjayakan program pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan kecerdasan pelbagai (Multiple Intelligence) pelajar ke arah kecemerlangan akademik yang disasarkan.

3. Melahirkan pelajar yang berbakat, berketerampilan, berkepimpinan, berinisiatif, berfikiran saintifik (kreatif & inovatif) serta mengembangkan minat keusahawanan melalui aktiviti kokurikulum. 

4. Mengadakan program yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. 

     

Objektif Operasi:

Perkhidmatan

1. Memastikan prasarana yang sempurna mengikut piawai MARA untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sepanjang sesi persekolahan. 

2. Memastikan kemudahan asas maktab dikawal selia secara berkala mengikut jadual. 

3. Memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan sepanjang tahun. 

4. Sentiasa memastikan persekitaran yang kondusif dapat dinikmati oleh warga maktab. 

     

Akademik

1. Memastikan sekurang-kurangnya 80% pelajar mendapat A bagi subjek Matematik Tambahan, Bahasa Inggeris, dan subjek sains serta mendapat semua A dalam subjek-subjek lain. 

2. Memperoleh Gred Purata Sekolah (GPS) sekurang-kurangnya 1.4 dalam SPM setiap tahun.