Falsafah Pendidikan MARA : Pendidikan MARA adalah satu usaha yang berterusan berteraskan ILMU, TEKNOLOGI dan NILAI KEUSAHAWANAN untuk membangunkan insan HOLISTIK dan SEIMBANG