Untuk mengadakan satu forum yang membolehkan ibu bapa dan para guru MRSM Tun Ghafar Baba bertukar fikiran dan maklumat demi untuk kebaikan pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar di samping memberi perkhidmatan dan kebajikan kepada mereka demi memenuhi kehendak dan keperluan mereka.

 

Untuk mengakses perlembagaan Badan MUAFAKAT MRSM Tun Ghafar Baba, sila klik di link berikut:

https://drive.google.com/file/d/0ByNZLi6MbDGpZkpDaDd1NElzX0U/view?usp=sharing