- Melahirkan para pelajar yang berkebolehan dan berdaya saing dalam menjana pembangunan sahsiah diri.
- Melahirkan pelajar yang dinamik, proaktif, dan cemerlang dalam melestarikan modal insan sejajar dengan matlamat membentuk "Pelajar Pintar Soleh Serba Boleh"